ЦЕНИ

Цените на здравнитe и социални услуги са сформирани, както на базата на минималните критерии и стандарти за поддържане, обучение и повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала, зает в предоставянето на услугите, така и на критериите и стандартите за поддържане на качество, ефективност и ефикасност на услугите.

Центърът предлага различни варианти на ценови пакети и гъвкава система за заплащане на услугите в удобство на клиентите и според техните  възможности и нужди. Ценовите пакети се уточняват след първичната консултация, която задължително предшества сключването на договор за предоставяне на услугите ни. Цената ѝ е фиксирана и е 30.00 лв.

Защо преференциални пакети?

Преференциалните пакети са най-икономични. Те се ползват след сключване на едномесечен договор и заплащане на пълния размер на съответната такса преди стартиране на услугата. Сумата, платена по преференциалните пакети, не подлежи на възстановяване при преждевременно прекратяване на месечния договор от страна на потребителя. 

Пакет 5 и Пакет 7

Тези пакети се ползват при сключване на едномесечен договор, но дават възможност за плащане на сумите на части – съответно на 5 или 7 дни. Сумата по тях се заплаща преди стартиране на услугата.  

Индивидуални пакети

Екипът на Центъра може да подготви индивидуален ценови пакет за вас, който да комбинира ползването на повече от една услуга или да бъде съобразен с конкретните ви нужди. Условията и цените в този случай се договарят допълнително, на място в Центъра.

ЦЕНИ на социалните услуги

ЦЕНИ на здравните услуги

Начин на плащане

Таксите, уточнени в договора, се заплащат при неговото сключване, по банковата сметка на

„Център за социални дейности Ангелови“ ЕООД:

IBAN: BG52 STSA 9300 0021 3311 03
BIC: STSABGSF,
БАНКА-ДСК

„Основание за превод“: посочете номер и дата на договора.

Срещу направеното заплащане се издава фактура.
Към цената на избраните услуги не се начислява ДДС, както и други допълнителни плащания, извън договорените и посочените в ценоразписа.

 

Безплатно предоставяне на услугите

Не се заплащат такси от тежко болни, лежащо и терминално болни стари хора в ситуация на изоставяне, както и болни с тежки и необратими психически заболявания с настъпила промяна на личността.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.