СОЦИАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

Експерти на Център за социални дейности Ангелови консултират по въпроси, свързани със социалните и здравни права на възрастни, болни и хора с увреждания и техните семейства. Консултации се предоставят в нашия консултативен кабинет и те могат да са групови, по определени теми – здравословно хранене, здравни права и т.н. или да са организирани под формата на информационни срещи. Консултации се предоставят и индивидуално по специфични въпроси, проблеми и казуси.

Консултирането може да се реализира и в дома на потребителя, след като предварително се уточни датата, часа и се посочи областта на консултацията, за да се ангажира компетентен специалист.

Въпроси за социално консултиране:

  • Снабдяване с необходимите технически помощни средства;
  • Получаване на социални помощи и помощи за интеграция на хора с увреждания;
  • Пенсиониране поради общо или професионално заболяване; 
  • Явяване на ТЕЛК или ЛКК;
  • Подаване на сигнал или жалба, обжалвате решение или друг административен документ, свързан със социалните и здравни права и т.н.

    Освен консултиране и информиране, нашите специалисти могат да извършат всичко необходимо по дадена процедура вместо вас – да подготвят и окомплектоват документите, да ги подадат в съответните срокове и пред определената инстанция или институция; да обжалват резултата (ако е необходимо) и т.н.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.