КОНСУЛТИРАНЕ

Стартирането на всяка услуга, която предлага Център за социални дейности Ангелови, се предхожда от първична консултация. Тя се извършва в дома на потребителя от двама експерти – социален работник и медицински специалист, и има за цел да проучи социалната и здравна ситуация, да отрази спецификите на семейната среда, рисковете в здравословен и социално-битов аспект и т.н. Тя е задължителна и предшества сключването на договора за услуга.

Специалисти на Центъра предоставят още социално и специализирано консултиране, покриващо изцяло въпросите, свързани със здравните и социални права на потребителите и техните семейства. С това целим да ориентираме клиентите си в административните процедури и да им съдействаме при подготовката на нужната документация пред съответната институция.

При по-специфични случаи, наши специалисти могат да консултират заинтересованите за съществуващите възможности и процедурни стъпки за решаване на възникналия проблем. Към нас могат да се обръщат самите потребители, техни семейства, близки, роднини и приятели или всеки друг, който не може да се справи с проблем от обществено значение като например изоставени възрастни или самотни хора в риск, за които е нужна грижа или настаняване в институции.  

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.