СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Бюрото за социални услуги към Център за социални дейности Ангелови, предоставя широк спектър от социални дейности и услуги, осъществявани в домашна среда или под формата на дневна грижа. Екипът, ангажиран в предоставянето на социалните услуги, прилага и следи всички европейски рамки, норми и модели на социална работа. За постигане на оптимален ефект от услугите, при възникнала необходимост, същите могат да се комбинират със здравните услуги, предоставяни от Центъра.

Подходящи са за хора с увреждания, трудноподвижни, самотни стари хора или лица в социален риск, които поради невъзможност да се самообслужват и организират бита в следствие на трайни увреждания, психически разтройства, деменции или двигателни нарушения, попадат в риск от социална изолация, занемаряване и последваща институционална грижа.

Социалните услуги, които предоставя екипът на Центъра, са гъвкави и могат да се комбинират, според индивидуалните потребности на нуждаещите се лица. Те целят:

  • насърчаване на социалната промяна,
  • подобряване или възстановяване на способността за самообслужване,
  • подобряване на психо-емоционалното състояние,
  • повишаване на мотивацията за живот,
  • активиране на взаимодействието и комуникацията с околните,
  • повишаване на възможностите за социално включване и промяна, с цел насърчаване на благоденствието и постигане на социално равенство в обществото.

 

Основна цел на предоставяните услуги е преодоляване на риска от попадане в институция и възстановяване на социалния статус на нуждаещите се в уюта на техния дом, там където се чувстват свободни, сигурни и спокойни.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.