РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Рехабилитаторът и ерготерапевт  е медицински специалист към Центъра, който прилага комплекс от методи за лечение, с които се възстановява нормалното състояние на организма след заболяване. Рехабилитаторът помага на лежащо болни или трудно подвижни хора да се раздвижват след прекарани инсулти, поставяне на изкуствени стави, счупвания, претърпени тежки инциденти и т.н. Рехабилитацията е нужна за успешното възстановяване на потребителя и тя не позволява прекомерното залежаване, последиците от което могат да имат пагубен ефект.

Дейността на рехабилитатора е насочена както към профилактика и предотвратяване появата и развитието на увреждания и инвалидност, така и към профилактика срещу задълбочаване на уврежданията с вроден или придобит характер. Основна част от работата му е свързана с лечение на хроничните физически заболявания, трайни увреждания и функционални разтройства, като цели намаляване на физическата, а в комплекс с ерготерапията, и на психическата нетрудоспособност.

Рехабилитатор и ерготерапевтЦялостната дейност и цели в работата на рехабилитатора е насочена към максимално компенсиране на загубените функции на увредените органи и системи на организма, чрез прилагане на комплекс от дейности и средства, включващи: идентификация на уврежданията, физикална терапия, медицинска и функционална диагностика, кинезитерапия и др.

Едновременно с това, лежащо болите често губят мотивация и желание за живот. С помощта на ерготерапията, това може да се преодолее. Чрез различни отвличащи вниманието от негативните мисли дейности и приятни занимания, специалистът въвлича потребителя в процеса на оздравяване като повдига духа му, помага му да се мобилизира и да придобие увереност в собствените си възможности.

Успешното съчетаване на рехабилитация и ерготерапия води до забележителни резултати и се отразява по неповторим начин върху качеството на живот на болния и неговото семейство.  

Какво включва услугата?

  • Раздвижване, рехабилитация и масажи на място в дома, без да се налага неудобството от транспортиране и местене, предоставяни от професионален рехабилитатор. 
  • Кинезитерапветични процедури и рехабилитация при заболявания на централната и периферна нерва система.
  • Кинезитерапветични процедури и рехабилитация при ортопедо-травматологични заболявани  и заболявания на опорно-двигателния апарат.
  • Предписания на леки упражнения, които болният може да практикува и в дните, в които не е посещаван от рехабилитатора, а при комбинация със социалните услуги, могат да се извършват с помощта на асистента или болногледача. 
  • Консултиране на близките как да подпомагат и да се включват във възстановителния процес. 
  • Ерготерапия за повдигане на духа и помощ за преодоляване на емоционалните пречки при раздвижване и прохождане. 
  • Насърчаване на болния и вдъхване на увереност в собствените му възможности. 
  • Следене на напредъка и постигнатите резултати.  
  • Поддържане на връзка със семейството на потребителя и предоставяне на текуща информация за състоянието му.

Ние имаме ангажимент да се свържем със семейството или с посочено лице за контакти при възникването на спешни случаи или извънредни ситуации. 

Как да ползвам услугата?

Преди да се сключи договор за ползване на тази услуга, нашият екип от специалисти /социален работник и медицинско лице/ посещават дома на пациента за първична консултация, оценка на нуждите и потребностите му, на базата на които предлагат оптимален план за рехабилитация.

ПОВЕЧЕ ЗА:

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.