ПСИХО-ТРАВМА СЕКТОР

Психо-травма сектор е обособено структурно звено в състава на Център за социални дейности Ангелови, в който се организират фокус групи. Те се посещават от хора с определен общ проблем или преживяли пост-травматичен стрес. Целта на фокус групите е участващите в тях да намерят подкрепяща и сигурна среда, в която открито да споделят страховете, проблемите, мислите и чувствата си, да говорят без задръжки за всичко, което ги притеснява и прави тревожни, да срещнат разбиране, да получат нужната подкрепа и усещането, че не са сами, че това, което им се случва е споделено, преодолимо и че след него живота продължава по нов начин.

Мисията на екипа на сектора е да подпомогне хората, преживели посттравматичен стрес, да преодолеят цялостната нервно-физиологична реакция на организма и да  постигнат  равновесие в себе си и баланс между себе си и света около тях.

В психо-травма сектор получават подкрепа лица, които в следствие на различни социално-психологични причини или тежки житейски ситуации са получили изключително неблагоприятно, патогенно, афектно преживяване, в следствие на което са развили състояние на дистрес, придружен както с промени в телесните реакции, така и с промени в психичните и психологичните реакции. Целите на екипа в психо-травма сектора са чрез прилагането на индивидуални и групови психотерапевтични техники, консултации и супервизии да се намалят тежките стресови и психотравмени преживявания, както и да се избегнат появата на психосоматични и соматопсихични заболявания, трайна нетрудоспособност и развитие на телесни и психически разтройства.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.