Отличителни черти при децата са тяхната чистота и високата им чувствителност. Както възрастните, така и децата имат своя вътрешен свят и реагират на различните особености и новости, с които се сблъскват, по различен начин. Много от нещата се оказват причина за последвали емоционални и поведенчески проблеми. Затова е важно да разбираме децата си и начина, по който те възприемат света.

Детски психолог

Нашият психолог предлага помощта си при следните проблеми в детската възраст:

 • Неувереност (в общуването, в запознанства с нови хора и др.)
 • Концентрация на вниманието
 • Адаптация към обучението в училище
 • Общуване с деца, връстници и възрастни
 • Прояви на хиперактивност
 • Особености в психическото развитие
 • Поведенчески проблеми
 • Агресия
 • Нощно напикаване
 • Истерични викове
 • Силно изявено чувство за собственост и ревност
 • Ако вашето дете се страхува от тъмното или сънува кошмари
 • Други страхове
 • Стрес при загуба на близък човек, развод и др.
 • Възпитание и изграждане на ценностна система

 

Детето е отражение на своите родители

Отношението към детето и примерът, който му се дава, са сред най-важните неща за неговото развитие. Поради тази причина при много от проблемите е нужна работа и с родителя.

Психологът работи в насока работа със семейства, като услугите насочени към семейството включват информиране и консултиране-насоки, терапия, превенция  и подкрепа с цел запазване целостта на семейното ядро и включват:

 • Социално – педагогическо и психологическо консултиране.
 • Консултиране, насоки, помощ, подкрепа и превенция при травма, риск от насилие или преживяно насилие в семейството.
 • Консултиране и подкрепа на семейства при справяне с неочаквани житейски ситуации – раздяла, загуба на близък човек, неочаквано възникнали инциденти, които поставят в риск съществуването на семейството.
 • Психологическа, педагогическа и социална подкрепа на деца и родители в процеса на реинтеграция – при изписване от дълъг престой в лечебно или социално заведение
 • Групова терапия за придобиване на житейски и социални умения за независим  живот за родители с различни видове увреждания
 • Групи за взаимопомощ на осиновители, осиновени. Групи за взаимопомощ на приемни семейства. 

Нашият психолог предоставя подкрепа и терапия взаимодействайки си с логопед, социален работник и специалист ”работа с деца”с цел максимален анализ и обхват на възникналата проблематика и намиране на адекватни механизми за навременно й разрешаване.

Ако имате въпроси, свържете се с нас и ние ще ви помогнем по най-бързия начин. Колкото по-рано се планува среща с психолог, толкова по-добри резултати ще има.

Колко струва услугата психолог?

Консултация и преглед – 50лв. 
Частна съдебна експертиза – 120лв. 
Психологическо становище за ТЕЛК – 80лв. 
Психотерапевтични сесии (при депресивни и тревожни състояние, стрес, шизофренни психози и др.) – 50лв./час

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.