КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

Дейността на Центъра е насочена към подпомагане на близките и роднините, изправени пред трудната ситуация сами да се грижат за възрастен, болен или човек с увреждане или търсещи алтернативен вариант за грижа поради невъзможност сами да я предоставят.

Целта ни е чрез комплекс от здравни и социални услуги от една страна да повишим качеството на живот на самия обгрижван, а от друга – да свалим напрежението и натоварването върху семейството и близките, за да имат те възможност за кариерно и личностно развитие, свободно време и социални контакти, за да може нашата грижа да се отрази също и върху качеството на техния живот.

Услугите ни са гъвкави и зависят от индивидуалните нужди и възможности на всеки потребител и неговото семейство.

Предоставяме възможност за:

  • почасово или цялостното обгрижване на болния, възрастния или човека с увреждане в неговата обичайна среда;
  • придружаване в медицинско заведение или център за рехабилитация;
  • извършване на медицински манипулации и рехабилитация в дома;
  • разнообразяване на ежедневните дейности и повишаване на социалната активност;
  • психологическа подкрепа с цел повишаване мотивацията за живот, приемане и адаптиране към болестта;
  • психологическа подкрепа на семейството за преодоляване на тежка кризисна ситуация – болест, смърт и т.н.;
  • базисно обучение на близките за подобряване на уменията им да се грижат за болния или възрастния;
  • професионално обучение в специалности, свързани с грижата за болни, възрастни и хора с увреждания;
© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.