ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Подходящ е за хора с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности (предимно физически увреждания), попадащи в риск от социална изолация, нуждаещи се от помощ във всички ежедневни дейности, не само в частта на комуналното и битово обслужване.

Личният асистент участва активно в живота на подпомагания човек и затова отношенията между двамата се базират на взаимно доверие и партньорство. Доколко, как и кога ще се предоставят грижите от страна на личния асистент зависи от конкретните потребности на нуждаещото се лице.Личен асистент

Работата на личния асистент цели потребителите да придобият умения за самостоятелно справяне със самообслужването си и грижата за дома, да развият полезни навици и да подобрят социалната си среда, за да намалят риска от попадане в зависимост или в институция.

Услугите на личните ни асистенти позволяват гъвкавост и са съобразени със специфичните предпочитания и нужди. Те се извършват в удобно за потребителя време, съобразно с неговия начин на живот, навици, възможности и желания. Личният асистент би могъл да се ангажира само за една подпомагаща дейност или за комплекс, което се договаря предварително.

За кого са услугите на личния асистент

 • Хора с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности (предимно с физически увреждания);
 • Хора в риск от изпадане в социална изолация;
 • Хора в риск от попадане в институция поради неспособност да се грижат за себе си и дома си;
 • Хора, които по здравословни причини и трудно достъпна среда, са в невъзможност да напускат сами дома си.

Потребители на тази услуга са хора с доказан здравословен или социален проблем.

Какво прави личният асистент

Личният асистент организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи битови и социални условия. Той се грижи за личите нужди и персоналните потребности, необходими за протичането на нормалния живот на човека. Това включва:

 • Оказване на помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена – тоалет, къпане, преобличане, смяна на чаршафи, хранене, раздвижване;
 • Доставяне и приготвяне на храна съобразно здравословното състояние;
 • Съдействие и контрол при вземането на лекарства, придружаване в лечебни заведения;
 • Придружаване при посещение на лекар и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания, рехабилитация, лечебна физкултура;
 • Разнообразяване на ежедневието – четене на глас на вестници, списания, книги, настолни игри;
 • Почистване на обитаваното от потребителя помещение – веднъж седмично;
 • Пране и гладене на дрехи и чаршафи;
 • Придружаване извън дома – разходка, културни мероприятия и др., според потребностите и в рамките на специфичните възможности на потребителя;
 • При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи за дома;
 • Заплащане на битови сметки – веднъж месечно;
 • Поддържане на връзка със семейството на потребителя и предоставяне на текуща информация за състоянието му.

 

Правила в работата на личния асистент

 • Оказваната помощ се извършва съобразно предпочитанията на потребителя, които се изясняват предварително. Това се отнася в най-голяма степен при:

– осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на личната хигиена);
– хигиена на помещението, което потребителят обитава;
– приготвяне на храна и хранене;
– боравене с лични вещи и документи;
– ползване на баня и тоалетна.

 • Личният асистент се отнася с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или законни представители.
 • Личните асистенти извършват дейностите по предоставяне на услугата съвместно с  потребителите, а не вместо тях (когато това е възможно), за да се избегне развитие на зависимост. Дейностите са съобразени с техните интереси и възможности.
 • Потребителите се насърчават и подпомагат сами да контролират финансите си.
 • Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от нараняване или създаване на опасност за други хора.
 • Личният асистент предлага мерки за намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в домашната среда;
 • При спешен случай незабавно информира на тел.112, екипа на Центъра, роднините и личния лекар на потребителя;
 • Не дава гласност на факти и обстоятелства, свързани с потребителя и станали му известни при изпълнение на служебните му задължения.

 

ИСКАМ ДА АНГАЖИРАМ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

КАК РАБОТИМ
СОЦИАЛНИ и ЗДРАВНИ услуги
ЦЕНИ на нашите услуги

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, за да си запишете час и дата за посещение в дома.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.