КАК РАБОТИМ

Екипът на Център за социални дейности Ангелови се отнася с необходимото внимание към всеки конкретен случай. За целта предварително е нужно да се запознаем със здравната и социална ситуация около потребиТеля и неговото семейство. Това ни дава възможност да предложим най-адекватния пакет от услуги, за да се постигне очаквания резултат.

За да сме прецизни в работата си, следваме следните стъпки:

1. Предоставяме обща информация за услугите и начина ни на работа по телефон, скайп, имейл, ФБ страницата, през формата за запитване или на място в офиса на Центъра;

2. Предварително планираме и извършваме задължително посещение на адрес за оценка и анализ на потребностите на нуждаещото се лице – извършва се от двама експерти на Центъра след предварително записване на дата и час по телефона;

3. Предоставяме консултации по общите здравни и социални въпроси, касаещи конкретния случай, както и стъпките, които ще се предприемат в процеса на предоставяне на услугата – извършва се по време на първичната консултация на адрес;

4. Изготвяме индивидуален план за грижа, съобразен  с потребностите на лицето, очакванията на семейството и близките.

За целта е необходимо да ни предоставите следните документи: 

 

5.  Избор на индивидуален ценови пакет от услуги – включва вида на услугата или услугите, които ще се ползват, както и количеството (часове, дни, месец). При всеки отделен случай пакетната цена се конкретизира според спецификите. Всяко ползване на услугата извън пакета се договаря и заплаща допълнително.

6. Сключване на договор за услуги – договорът е стандартен и не подлежи на промени. Желателно е да се запознаете внимателно с общите условия, които са неразделна част от договора за предоставяне на нашите услуги – предоставяме ги преди сключването на договора и като неразделна част от него. Договорът се сключва за срок не по-дълъг от един месец като след този период се подновява, ако няма други настъпили събития и според нуждата и желанието на клиента.

7. Заплащането на услугата става при сключване на договора.

8. Стартиране предоставянето на услугата, съгласно договора и индивидуалния план – екипът на Центъра ще определи специалистите, които ще се грижат за вашия случай. Качественото предоставяне на услугата ще се гарантира периодично от супервайзър, който ще прави посещения на място. Очакваме обратна връзка от семейството и пациента относно степента му на удовлетвореност от предоставените услуги.

9. В края на всеки месец на използваната услуга се подписва протокол между страните, че услугата е предоставена в пълен обем според договореното.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.