ЗДРАВНИ УСЛУГИ

Център за социални дейности Ангелови, предоставя широк спектър от здравни услуги и грижи, осъществявани само в домашна среда, които се предлагат поотделно или в комбинация със социалните услуги.

Здравните услуги, които предлагаме на потребителите си, целят постигане на по-добра ефективност на възстановителния процес, подобряване на качеството и стандарта на живот, както и максимално физическо, психическо и социално благополучие.

Екипът, ангажиран в предоставянето на здравни грижи, следи за поддържането и повишаването на здравния и жизнения  статус на потребителите си, чрез прилагане на различни комбинации от медицински, рехабилитационни, физически, психически и социални услуги.

Здравните дейности и услуги са подходящи и се прилагат както профилактично, така и при хора с тежки заболявания, възстановяващи се след изписване от лечебно заведение в домашна среда, за които е необходимо да се извършват медицински манипулации или рехабилитация в дома, лежащо болни и неподвижни със заболявания, които не им позволяват транспортиране в лечебно заведение, палеативни грижи при онкоболни потребители. При болни в терминален стадий на заболяването, с прогресиращи и неизлечими заболявания, при които прилагането на лечение не променя неблагоприятната медицинска прогноза по отношение продължителността на живота, екипът работи за максимално повишаване на качеството им на живот и психо-емоционалното състояние, зачитайки достойнството на болния и индивидуалните му нужди и потребности.

Всички здравни манипулации се прилагат в съответствие с индивидуалните потребности и желание на нуждаещите се, и след като са изрично изписвани от лекуващия лекар.

 

 

 

 

 

 

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.