ЗА КОГО СА НАШИТЕ УСЛУГИ

Хората, за които полага грижи екипът на Центъра ни са от най-уязвимите и рискови групи:

  • възрастни хора с остри, хронични, генетични и социално значими заболявания, както и хора със зависимости;
  • възрастни хора с множествени увреждания;
  • стари хора  в ситуация на изоставяне;
  • хора с увреждания, трудноподвижни и лежащо болни;
  • тежко и терминално болни – с неврологични, психични, онкологични и др. заболявания;
  • пациенти, изписани от лечебно заведение и възстановяващи се в семейна среда;
  • лица в неравностойно положение и лица в тежък социален и здравен риск.

 

През 2015 г., мобилният ни екип за рехабилитация и интеграция е осигурил комплексни услуги на над 300 потребители, проведени са информационни срещи, индивидуални и групови консултации за ангажиране на техните близки и роднини в процеса на обгрижване. Екипът ни успешно работи за превенция от изоставяне, в резултат на което беше предотвратено постъпването в институции на около 50 човека от различни възрастови групи.

В практиката на Центъра е да прави отстъпки от цената при комбиниране на пакета услуги за социално слаби потребители, а за лежащо болни в ситуация на изоставяне услугите се предоставят безплатно.

Усилията на екипа на Центъра имат за цел да допринесат за подобряване качеството и стандарта на живот на хората, които поради здравословни проблеми и проблеми на развитието попадат в социална изолация, както и да намали натоварването върху близките и роднините им. При пациенти в терминален стадий, с прогресиращи и неизлечими заболявания, при които прилагането на лечение не променя неблагоприятната медицинска прогноза по отношение продължителността на живота, екипът работи за максимално повишаване на качеството им на живот, зачитайки достойнството на болния и индивидуалните му нужди и потребности.

В Центъра е обособен и психо-травма сектор, в който се организират фокус групи, в които хора с определен проблем или преживяли пост-травматичен стрес, получават разбиране, подкрепа, помощ и усещане, че не са сами, че това, което им се случва е преодолимо.

ПОВЕЧЕ ЗА:

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.