ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Необходим е, когато е налице намалено качество на живот на възрастни, болни и хора с увреждания в следствие на затруднено самообслужване и възможност сами да се грижат и организират бита си. Това е една щадяща алтернатива за хората в тази ситуация, изправени пред риск да попаднат в институция.

Домашен помощник

Нашите домашни помощници предоставят помощта си по начин, който зачита достойнството и личното пространство на потребителя и се съобразяват с начина му на живот. Тя е в подкрепа на  самостоятелността при изпълняване на ежедневни битови дейности в домашна среда на хора, които поради здравни или социални проблеми не могат сами да се справят.

За какви пациенти се налага домашен помощник

 • Самотно живеещи възрастни хора;
 • Хора, които по здравословни причини не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си;
 • Хора с увреждания;
 • Хора с трудна подвижност;
 • Хора в риск от попадане в институция;
 • Хора, които се нуждаят от помощ в грижата за себе си и дома си.

 

Какво прави домашният помощник
Домашният помощник организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи битови и социални условия, необходими за нормалния живот на възрастния, болния или човека с увреждане. Това включва:

 • Поддържащо почистване на обитаваното от лицето помещение;
 • Смяна и пране на лично и постелъчно бельо;
 • Простиране, гладене, сортиране и подреждане на прането;
 • Готвене съобразно здравословното състояние на лицето, сервиране, отсервиране, измиване на посуда и почистване на мястото за хранене;
 • Изхвърляне на отпадъците;
 • Помощ при приготвянето и приемането на храна;
 • Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти и лекарства;
 • Извършване на плащания за битови услуги.

 

Правила в работата на домашния помощник

 • Оказваната помощ се извършва съобразно предпочитанията на потребителя, които се изясняват предварително. Това се отнася в най-голяма степен при:
  • хигиена на помещението, което потребителят обитава;
  • приготвяне на храна и хранене;
  • боравене с лични вещи и документи;
  • ползване на баня и тоалетна.
 • Домашният помощник се отнася с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или законни представители.
 • Домашните помощници извършват дейностите по предоставяне на услугата съвместно с  потребителите, а не вместо тях (когато това е възможно), за да се избегне развитие на зависимост.
 • Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от нараняване или създаване на опасност за други хора.
 • Домашният помощник предлага мерки за намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в домашната среда;
 • При спешен случай незабавно информира на тел.112, екипа на Центъра, роднините и личния лекар на потребителя;
 • Не дава гласност на факти и обстоятелства, свързани с потребителя и станали му известни при изпълнение на служебните му задължения.

 

ИСКАМ ДА АНГАЖИРАМ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

КАК РАБОТИМ
СОЦИАЛНИ и ЗДРАВНИ услуги
ЦЕНИ на нашите услуги

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, за да си запишете час и дата за посещение в дома.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.