ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

Предстои разкриването на Дневен център за стари хора, в който ще се предлага комплекс от социалнo-здравни, психо-социални и рехабилитационни услуги, свързани с удовлетворяването на нуждите на потребителите от организация на свободното време и разширяване на кръга от лични контакти и дейности, чрез предоставяне на дневна форма на грижа.

Център за социални дейности

Създаваме Дневния център за стари хора с идеята да се опитаме да ограничим социалната изолация, в която попадат възрастните след пенсионирането си, да им окажем подкрепа във времето на преход от активното работно ежедневие към новата социална роля, да им помогнем да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват сами и ненужни и да им осигурим условия за взаимопомощ.

За да постигнем целта си, ще разработим богата програма с различни дейности, която ще включва:

  • Провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми и теми от интерес на потребителите;
  • Организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по здравно-социални проблеми, характерни и проявяващи се в тази възраст;
  • Провеждане на психологическа и социална рехабилитация;
  • Консултативна дейност по въпроси, свързани с пенсионирането и здравно-социалните права на потребителите;
  • Организиране на ателиета по интереси (цветарство, плетиво, бродерия, национална кухня, сладкарство, изобразителни и музикални занимания и др. според предпочитанията на потребителите);
  • Подпомагане извършването на административни процедури;
  • Организиране на съвместни мероприятия със социални домове, неправителствени организации (честване на празници, екскурзии, спортни празници, срещи с интересни личности и др.);
  • Извършване на здравна и рехабилитационна профилактика – периодично следене на здравния статус и вземане на своевременни мерки.

 

Услугите на Дневния център, ще се предоставят в комбинация с останалите социални услуги предлагани от Центъра, за да се постигне максимален ефект за постигане на целите.

С работата на Дневния център се надяваме да постигнем комплексно въздействие, водещо до повишаване качеството на живот на възрастните хора и целящо подобряване на жизнената им активност и социално включване.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА!

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.