БОЛНОГЛЕДАЧ

При възникване на тежък инцидент, заболяване с трайни последици, увреждане или съпътстващи старостта проблеми, хората, които поемат цялостната грижа за болния в неговия дом, обикновено са близките. В много от случаите те не са подготвени и информирани как ефективно да полагат грижи за болния, не притежават необходимите умения за извършване на специфични дейности, свързани с хигиената и ежедневието на болния, не знаят как да разнообразят дневните му занимания и да го мотивират за живот. В тези случаи бихте могли да се възползвате от нашите услуги като ангажирате почасово, целодневно или денонощно болногледач от нашия екип. Болногледач

За какви пациенти се налага болногледач

Болногледач е необходим на лежащо болни пациенти, които се нуждаят от базови здравни грижи в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти или за предоставяне на палиативни грижи. Това са хора със:

 • съпътстващи старостта здравословни проблеми – продължително залежаване и обездвижване;
 • затруднения при приемане и усвояване на храна и течности;
 • различни видове деменция и Алцхаймер;
 • ограничени двигателни възможности и възстановяващи се след остър стадий на заболяване (инфаркт, инсулт и т.н.);
 • усложнение при хронични неврологични и психически увреждания;
 • терминално болни с онкологични заболявания;
 • нужда от подобряване качеството им на живот чрез оказване на медико-социална и психологическа подкрепа, подпомагане на ресоциализацията и адаптацията след операция или при хронични заболявания.

 

Какво прави болногледачът

Болногледачът подпомага извършването на основните жизнени дейности – хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение и забавление като стриктно се съобразява със състоянието и заболяването на пациента.

Това включва:

 • Подготовка на храната и хранене;
 • Следене за дозировката и навременния прием на предписаните медикаменти;
 • Следене за поява на нежелани реакции от медикаментите;
 • Подпомагане грижата за личната хигиена и комфорт – смяна на памперс, тоалет, къпане, преобличане, сресване, смяна на чаршафи, обтриване против декубитални рани;
 • Подпомагане на движението на пациента – самостоятелно или с помощни средства;
 • Следене за промени в здравословното и психологическото състояние и адекватна реакция;
 • Осигуряване на оптимални условия за сън и почивка според биологичния часовник;
 • Осигуряване на развлечения според състоянието и желанието на пациента  (четене, разходки, настолни игри и др.).
 • В случай на необходимост, измерване на телесната температура, овладяване на хипо- или хипертермия, провеждане на общоукрепващи и закалителни процедури;
 • Грижи се за хигиената, дезинфекцията и стерилизацията на средата;
 • Когато се налага, придружава болния в лечебно заведение и полага грижи по време на престоя;
 • Грижи се за психологическия и емоционален комфорт.

 

Правила в работата на болногледача

Болногледачът следва назначенията на медицинския специалист и/или на социалния работник, изготвил индивидуалния план, съобразен с нуждите и потребностите на всеки потребител и отразяващ точното му физическо и социално-психологическо състояние. В работата си, той:

 • се съобразява с правилата на живот в дома и останалите обитатели;
 • се отнася отговорно към работата си;
 • спазва правилата за добра практика по обгрижване на пациента;
 • оптимално и ефективно използва материалите и консумативите;
 • опазва поверения му инвентар и апаратура;
 • пази поверителна информация от личен характер, която би накърнила достойнството на пациента;
 • проявява емпатия, търпение и емоционална стабилност;
 • поддържа връзка със семейството на пациента като предоставя текуща информация за състоянието му;
 • информира своевременно за възникнали спешни случаи или извънредни ситуации.

 

ИСКАМ ДА АНГАЖИРАМ БОЛНОГЛЕДАЧ

КАК РАБОТИМ
СОЦИАЛНИ и ЗДРАВНИ услуги
ЦЕНИ на нашите услуги

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, за да си запишете час и дата за посещение в дома.

© 2013 SOCIALANGEL.BG - Всички права запазени.